Kosten

Lidmaatschap:  
  
Contributie Wageningse WaterVrienden:

Contributie Kosten
Volwassenen (vanaf 18 jaar) € 13,- per maand
Kinderen (tot 18 jaar) € 12,- per maand
Duiktoeslag (onderwatersport) € 2,- per maand
Snorkelen toeslag € 1,- per maand
Inschrijfgeld € 7,-
Nieuwe lidmaatschapskaart (bij verlies)  € 4,-

Betaling contributie geschiedt per automatische incasso naar banknummer:
NL75RABO0126239258 t.n.v. Wageningse Watervrienden.
Uw inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de automatische incasso.
(let op!! De afdeling onderwatersport heeft een eigen bankrekening voor betalingen van cursusgeld duikopleiding: bankrekening 12 39 25 738 t.n.v. zv de Wageningse Watervrienden.) 

Voorwaarden.
De contributie is gebaseerd op een jaarbedrag. Dit betekent dat ook in de zomermaanden moet worden doorbetaald.
De opzegtermijn is twee maanden. Gedurende deze termijn is contributie verschuldigd. Schriftelijk opzeggen moet bij de ledenadministratie. Hiervoor kan een "rood" opzegformulier bij de tafel in het zwembad ingevuld worden. Na het verstrijken van de opzegtermijn dient de lidmaatschapskaart direct ingeleverd te worden bij de tafel in het zwembad. Bij het niet tijdig inleveren van deze kaart loopt de verplichting om contributie te betalen gewoon door tot de kaart wel is ingeleverd.

Opleidingen: