Contact

Contactpersonen Wageningse OnderWaterVrienden

Onderwatersportafdeling in het algemeen: 
Micha Oudakker
bellen buiten kantooruren: 06-20097904
mail: Informatie algemeen 

Snorkelen: 
José van Bijsterveldt
bellen buiten kantooruren: 0318 - 414578
mail: Informatie snorkelen 

Volwassenenopleidingen: 
Steven Groot
bellen buiten kantooruren: 06 - 20 846816
mail: Volwassenen opleidingen 

Materiaalbeheer: 
Jan Daniël Houthuijzen
bellen buiten kantooruren: 0317 - 483850 of 026 - 3340891
mail: Materiaalbeheer 

Contributie: 
Ledenadministratie zwemvereniging Wageningse WaterVrienden:
Yolanda Wielders
mail: Ledenadministratie
website: https://wageningsewatervrienden.nl 

Overige contactinformatie: 
International Association of Diving Schools (IADS)
023 30 400 30
mail: info@iads.nl
website: www.iads.nl 

Sportfondsenbad De Bongerd:
Bornsesteeg 4, 6708 PE Wageningen
0317 - 466670
website: www.zwembaddebongerd.nl 

Voor opmerkingen over deze site: 
mail: Websitebeheerder